Tuis

Welkom! Die Tydskrif vir Geesteswetenskappe is geakkrediteer en word gewy aan die publikasie van oorspronklike navorsings- en oorsigartikels in die taalkundige, letterkundige, kuns en kulturele, sosiale, ekonomiese, godsdiens- en opvoedkundige wetenskappe, sowel as aan boekbesprekings, taalrubrieke en gedigte.

Lees ons nuusflitse en nuutste aankondigings hier onder. Soek u ’n vorige uitgawe van die tydskrif? Geen probleem, gebruik asseblief die hoof navigasie bo of lees verder hier onder.

Nuusflitse

06/11/2017: Aankondiging: Huldigingsbundel oor Adam Small

Prof. Jacques van der Elst berig soos volg:

Adam Small: Denker Digter Dramaturg
Die SA Akademie se eerste in die reeks huldigingsbundels vir Hertzogpryswenners het einde November 2017 verskyn en is onder meer op 16 Desember jl op Versoeningsdag tydens die onthulling van ’n borsbeeld van Adam Small by die Kunstekaapsentrum in Kaapstad bekend gestel.

Lees meer hier.

09/11/2017: SciELO SA: Top 10 Titels

Die TGW tel onder die 10 mees gelese/gebruikte titels in die SciELO-versameling.

Lees meer hier.

Uitgawes

Klik hier vir ons vorige uitgawes:

Jaargang 64:
Nommer 1: Maart 2024

Jaargang 63:
Nommer 1: Maart 2023
Nommer 2: Junie 2023
Nommer 3: September 2023
Nommer 4: Desember 2023

Jaargang 62:
Nommer 1: Maart 2022
Nommer 2: Junie 2022
Nommer 3: September 2022
Nommer 4 : Desember 2022

Jaargang 61:
Nommer 1: Maart 2021
Nommer 2: Junie 2021
Nommer 3: September 2021
Nommer 4.1: Desember 2021
Nommer 4.2: Desember 2021

Jaargang 60:
Nommer 1: Maart 2020
Nommer 2: Junie 2020
Nommer 3: September 2020
Nommer 4.1: Desember 2020
Nommer 4.2: Desember 2020

Jaargang 59:
Nommer 1: Maart 2019
Nommer 2: Junie 2019
Nommer 3: September 2019
Nommer 4: Desember 2019

Jaargang 58:
Nommer 1: Maart 2018
Nommer 2: Junie 2018
Nommer 3: September 2018
Nommer 4.1: Desember 2018
Nommer 4.2: Desember 2018

Jaargang 57:
Nommer 1: Maart 2017
Nommer 2.1: Junie 2017
Nommer 2.2: Junie 2017
Nommer 3: September 2017
Nommer 4: Desember 2017

Jaargang 56:
Nommer 1: Maart 2016
Nommer 2.1: Junie 2016
Nommer 2.2: Junie 2016
Nommer 3: September 2016
Nommer 4.1: Desember 2016
Nommer 4.2: Desember 2016