Tuis

Welkom! Die Tydskrif vir Geesteswetenskappe is geakkrediteer en word gewy aan die publikasie van oorspronklike navorsings- en oorsigartikels in die taalkundige, letterkundige, kuns en kulturele, sosiale, ekonomiese, godsdiens- en opvoedkundige wetenskappe, sowel as aan boekbesprekings, taalrubrieke en gedigte.

Lees ons nuusflitse en nuutste aankondigings hier onder. Soek u ’n vorige uitgawe van die tydskrif? Geen probleem, gebruik asseblief die hoof navigasie bo of lees verder hier onder.

Nuusflitse

06/11/2017: Aankondiging: Huldigingsbundel oor Adam Small

Prof. Jacques van der Elst berig soos volg:

Adam Small: Denker Digter Dramaturg
Die SA Akademie se eerste in die reeks huldigingsbundels vir Hertzogpryswenners het einde November 2017 verskyn en is onder meer op 16 Desember jl op Versoeningsdag tydens die onthulling van ’n borsbeeld van Adam Small by die Kunstekaapsentrum in Kaapstad bekend gestel.

Lees meer hier.

09/11/2017: SciELO SA: Top 10 Titels

Die TGW tel onder die 10 mees gelese/gebruikte titels in die SciELO-versameling.

Lees meer hier.